LOGO - BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin

BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin

Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Krótka 4
  • miejscowość:20-077 Lublin
  • województwo:lubelskie
  • telefon:+48815343340
  • fax:81 534-72-49
  • www:praktyk.lublin.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin  Zdjęcie 2 - BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin  Zdjęcie 3 - BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin  Zdjęcie 4 - BIURO RACHUNKOWE PRAKTYK s.c. K. Dąbrowska, J. Siljanoska - Lublin  

Opis firmy

Biuro Podatkowe założyłyśmy w 1995 roku jako spółkę cywilną. Znałyśmy się od dawna pracując w jednym pokoju w Urzędzie Skarbowym - najpierw w dziale wymiarowym, następnie w dziale kontroli. Łączyło nas wspólne zainteresowanie branżą podatkową. Mamy ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji, zdobyłyśmy doświadczenie w Urzędzie Skarbowym, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wpisy na Doradców Podatkowych. Firma zatrudnia czterech doświadczonych pracowników, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki, stawiając na fachowość i terminowość. Zawsze życzliwie traktują naszych Klientów, służąc im radą i pomocą w razie potrzeby. Bez przerwy śledzimy interpretacje, orzecznictwa sądu oraz zmiany w przepisach podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aby jak najlepiej służyć fachową wiedzą swoim Klientom. Również doradzamy czytelnikom i publikujemy własne artykuły o tematyce podatkowej w prasie i na stronach internetowych wydawnictwa - wpisz na stronach; "Wiedza i praktyka”, "Portal FK" oraz „Infor” szukaj - „Krystyna Dąbrowska". Staramy się aby swoją pracę wykonywać jak najlepiej, zwracając uwagę nie tylko na prawidłowość prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, ale również dokonując analiz ekonomicznych firm. W ramach opłaty za prowadzenie urządzeń księgowych świadczymy szeroki zakres doradztwa podatkowego, sporządzamy wnioski kredytowe, sprawozdania GUS, itp. Szczególnie dumne jesteśmy z sukcesów w prowadzeniu sporów z Urzędem Skarbowym czy Urzędem Kontroli Skarbowej, w obronie naszego stanowiska. Swoją pracę opieramy więc na rzetelności, fachowości i kompetencji. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, rozpatrując wspólnie jego problemy. Od początku naszego istnienia na rynku mamy stałych Klientów, pomimo iż przenoszą niekiedy działalność na teren innych województw nie rezygnują z naszej współpracy. Szanujemy naszych Klientów i ich potrzeby, tak więc jakość oferowanych usług staramy się tak zorganizować, aby efekt końcowy pozwolił na zadowolenie i długotrwałe nawiązanie współpracy.

Oferta firmy

ZAKRES USŁUG:
*prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
*prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
*prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
*prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), spółki z o.o., *osoby fizyczne także księgowość fundacji i stowarzyszeń,
*opracowywanie zakładowych planów kont,
*opracowywanie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej klienta,
*opracowywanie zakładowych planów kont, a także ich wdrażanie,
*ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,
*opracowywanie planów amortyzacji,
*zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, *jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, *rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji,
*prowadzenie ewidencji środków trwałych,
*sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
*prowadzenie spraw kadrowo – płacowych- kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
*nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
*naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
*rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
*sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
*sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
*sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
*prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
*sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
*pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
*reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi,
*pełne doradztwo podatkowe w cenie usługi dla naszych klientów,
*sporządzanie rocznych zeznań pracowników – PIT 11, PIT 40, PIT 8B,
*sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
*sporządzanie zeznań spadkowych, zeznań podatkowych (PIT) w tym z z zagranicznych dochodów,
*inne doradztwo podatkowe – udzielanie pisemnych opinii i porad podatkowych zlecanych przez klienta,
*Indywidualne wnioski o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Lublin, biuro rachunkowe lubelskie, doradca podatkowy Lublin, doradca podatkowy lubelskie, usługi księgowe Lublin, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych lubelskie, prowadzenie ewidencji środków trwałych Lublin, prowadzenie ewidencji środków trwałych lubelskie, prowadzenie ewidencji podatkowej Lublin, prowadzenie ewidencji podatkowej lubelskie, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Lublin, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lubelskie, prowadzenie ksiąg rachunkowych Lublin, prowadzenie ksiąg rachunkowych lubelskie, sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych Lublin, sporządzanie półrocznych rozliczeń podatkowych lubelskie, sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych Lublin, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów Lublin, prowadzenie ksiąg rachunkowych Lublin, prowadzenie ksiąg rachunkowych lubelskie,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)