LOGO - ELŻBIETA PIETRZYK USŁUGI KSIĘGOWE REWIDENT

ELŻBIETA PIETRZYK USŁUGI KSIĘGOWE REWIDENT

Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:

Fotografie

Zdjęcie 1 - ELŻBIETA PIETRZYK USŁUGI KSIĘGOWE REWIDENT  Zdjęcie 2 - ELŻBIETA PIETRZYK USŁUGI KSIĘGOWE REWIDENT    

Opis firmy

Firma powstała w roku 2000 i prowadzona jest przez osobę fizyczną-biegłego rewidenta Elżbietę Pietrzyk, która uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w roku 1989. Firma jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz biurem rachunkowym. Oceną pozytywną naszej działalności oraz jej rekomendacją jest jej dorobek w postaci około 100 przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych oraz obsługa kilku podmiotów gospodarczych w tym spółki z kapitałem zagranicznym.
Firma współpracuje z biegłymi rewidentami oraz certyfikowanymi księgowymi, aplikantami.

W okresie ostatnich trzech lat nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsiębiorczości, które realizuje projekty finansowane przez dotacje unijne i celowe. Współpraca polega na prowadzeniu obsługi księgowej i doradczej.
Do wykonywania usług firma zatrudnia biegłych rewidentów, certyfikowanych księgowych, aplikantów i studentów.

Ponosimy odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia w wykonaniu usługi przez obligatoryjne ubezpieczenie OC. Zapewniamy kompletną poufność dla powziętych informacji o firmach, przestrzegając zasad etyki zawodowej biegłego rewidenta.

Oferta firmy

Firma świadczy następujące usługi:

* badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
* dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
* bieżące doradztwo ekonomiczno-księgowe i podatkowe
* prowadzenie ksiąg rachunkowych
* sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
* prowadzenie innych rozliczeń z budżetem i ZUS-em
* rozliczanie transakcji wewnatrzwspólnotowych, eksport import
* organizowanie rachunkowości
* budowanie planu kont
* prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej
* obsługa małych podatników w pełnym zakresie (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, vat, pit, zus)
* audyt planu przekształceń spółek

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Wrocław, prowadzenia ksiąg rachunkowych Wrocław, prowadzenia ewidencji ryczałtowych Wrocław, obsługa kadrowo-płacowa Wrocław, rozliczenia z ZUS Wrocław, rozliczenia roczne pracodawców Wrocław, księgowa Wrocław, rachunkowość Wrocław,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)