LOGO - Biuro Rachunkowe BILANS Ewelina Lipińska - Włocławek

Biuro Rachunkowe BILANS Ewelina Lipińska - Włocławek

Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Okrzei 54 / 33
  • miejscowość:87-800 Włocławek
  • województwo:kujawsko-pomorskie
  • telefon:+48603467019
  • telefon:+48544115116

Fotografie

Zdjęcie 1 - Biuro Rachunkowe BILANS Ewelina Lipińska - Włocławek     

Opis firmy

Nasze usługi wykonujemy w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy.

Gwarantujemy Klientom pełną dyskrecję i najwyższe bezpieczeństwo informacji, każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Oferta firmy

Zakres usług:

* reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
* pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne
* prowadzenie ksiąg rachunkowych ? pełna księgowość
* prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
* prowadzenie ewidencji przychodów ? ryczałt podatkowy
* prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej
* porady, konsultacje
* pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem i likwidacją działalności przez osoby fizyczne

Pełna Księgowość:

* prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
* wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
* bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
* prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
* sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
* reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
* przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Książka Przychodów i rozchodów:

* bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
* prowadzenie ewidencji środków trwałych
* naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
* prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
* obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
* reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
* doradztwo w kwestiach podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe:

OBSŁUGA KADROWA:

* sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
* prowadzenie akt osobowych pracownika
* prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
* sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
* prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
* obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

OBSŁUGA PŁACOWA:

* sporządzanie list płac z umów o pracę
* wystawianie zaświadczeń o zarobkach
* sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
* sporządzanie druków ZUS RMUA
* sporządzanie pasków wynagrodzeń
* sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
* sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-40)
* sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R, PIT-8AR).

Zapraszamy!!!

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Włocławek, usługi księgowe Włocławek, rachunkowość Włocławek, sprawozdania finansowe Włocławek, księgi przychodów i rozchodów Włocławek, pełna księgowość Włocławek, obsługa kadrowo-płacowa Włocławek, doradztwo rachunkowe Włocławek, raporty finansowe Włocławek, profesjonalna księgowa Włocławek, finanse Włocławek,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)