LOGO - Biuro Rachunkowe Nina

Biuro Rachunkowe Nina

Biura rachunkowe
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Złotno 143
  • miejscowość:94-315 Łódź
  • województwo:łódzkie
  • telefon:42 674 54 73
  • telefon:42-674-54-73
  • fax:42 674 54 75
  • www:www.biuro-nina.webd.pl

Fotografie

Zdjęcie 1 - Biuro Rachunkowe Nina     

Opis firmy

Biuro Rachunkowe Nina działa na rynku od ponad 13 lat.
Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr 15791/00. Wiemy, jak ważna jest skrupulatność i bezpieczeństwo. Dlatego nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność prowadzonych spraw zobowiązującymi przepisami polskiego prawa finansowego, podatkowego oraz zasadami i standardami rachunkowości.

Oferujemy kompleksową, a przede wszystkim rzetelną obsługę firm w zakresie księgowym i płacowym. Zapraszamy do współpracy firmy działające w różnych sektorach gospodarki.
To nasz Klient sam wybiera sposób dostarczania nam dokumentów: możliwy odbiór dokumentów z siedzimy klienta na terenie Łodzi.

Istnieje możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie firmy Klienta.

Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym, dlatego też, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż doskonale zdajemy
sobie sprawę z faktu, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od typu, wielkości i zasięgu prowadzonej działalności.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego!

Nasza filia:
ul. Piłsudskiego 153
93-332 Łódź

Oferta firmy

usługi księgowe
prowadzenie ksiąg rachunkowych
opracowanie zakładowego planu kont
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT i PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
sporządzanie bilansów, rachunków wyników
okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i banku
przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
konsolidację sprawozdań finansowych
prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
sporządzanie rozliczeń rocznych
ewidencja przychodów
miesięczne naliczanie podatku (PPE)
bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
sporządzanie rozliczeń rocznych
raportowanie
przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych
kadry płace
obsługa kadrowa
sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
prowadzenie akt osobowych pracownika
prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
obsługa płacowa
sporządzanie list płac z umów o pracę
sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
sporządzanie druków ZUS RMUA
sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)
usługi finansowe
doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
leasing
analiza zapotrzebowania na środki finansowe
przygotowanie wniosku
przygotowanie business planu
przygotowanie dokumentów dodatkowych
kredyty bankowe
analiza zapotrzebowania na środki finansowe
przygotowanie wniosku
przygotowanie business planu
przygotowanie dokumentów dodatkowych
analizy finansowe
business plan
prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
analiza wskaźnikowa
inne
analizy finansowo-księgowe
sprzedaży
kosztów
płynności finansowej
nakładów inwestycyjnych
rejestracja spółek
profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek
pomoc w zakładaniu spółek handlowych: Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej
proces zakładania spółki
sporządzenie umowy
rejestracja umowy u notariusza
rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
zgłoszenie do urzędu statystycznego
zgłoszenie do urzędu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT
pomocy w postępowaniu podatkowym; wyprowadzania zaległości podatkowych
pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
reprezentacja podatkowa
sporządzanie sprawozdań statystycznych

Dodatkowa lokalizacja

al. Piłsudskiego 153
94-315 Łódź
województwo: łódzkie

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 ? 16:00

Słowa kluczowe

biuro rachunkowe Łódź, dobre biuro rachunkowe Łódź, polecane biuro rachunkowe Łódź, prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź, ewidencja przychodów Łódź, usługi finansowe Łódź, analizy finansowe Łódź, rejestracja spółek Łódź, prowadzenie ksiąg rachunkowych łódzkie, biuro rachunkowe łódzkie, dobre biuro rachunkowe łódzkie, polecane biuro rachunkowe łódzkie, ewidencja przychodów łódzkie, usługi finansowe łódzkie, analizy finansowe łódzkie,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Weryfikacja(wymagane)
Wiadomość(wymagane)